Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

1. Reserveringsverbintenis, reserveringsdefinitiviteit en betalingstermijn

Wanneer je je reservering schriftelijk bevestigt, ga je de verbintenis aan het product te huren en stem je met deze algemene voorwaarden in. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen, is de reservering definitief en reserveren we het product. Het huurtarief is steeds bij aanvang van de huurreservatie vooraf te betalen, en dit per overschrijving naar het rekeningnummer BE41 7350 3479 6110.

Het huurbedrag omvat steeds een vastgesteld bedrag van € 30,00, waarmee de kosten voor de montage en demontage, de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en de ontsmetting van de verhuurde goederen gedekt worden.

Het gehele huurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen na je schriftelijke bevestiging en ten laatste 1 maand vóór de eigenlijke montagedag overgemaakt te zijn. Dat geeft ons voldoende ruimte om eventuele wagenspecifieke onderdelen en montagestukken tijdig te bestellen. Wordt deze termijn niet gerespecteerd, dan zijn we genoodzaakt de reservering te annuleren. Wens je het product alsnog te huren, dan dien je een nieuwe offerte aan te vragen.

Wanneer er door een lastminuteaanvraag of laattijdige betaling – beide minder dan 14 kalenderdagen voor afreis – tot een expressbestelling van ontbrekende onderdelen of montagestukken moet overgegaan worden, behouden we het recht om – zelfs na de reserveringsbevestiging – een extra kost van € 25,00 aan te rekenen. We doen er alles aan om over een zo ruim en divers mogelijke voorraad te beschikken, maar op is op. Reserveer dus tijdig! Deze meerkost dient – enkel indien aangerekend – op de montagedag betaald te worden.

Je boekt dus best minstens 1 maand op voorhand. Om deze extra kosten te vermijden, ga je na de reserveringsbevestiging ook best zo snel mogelijk tot betaling over.

2. Wijzigingen aan de overeenkomst

Bij elke datumwijziging zijn we genoodzaakt een administratieve kost van € 10,00 aan te rekenen.

3. Plaatsingsdata – montage en demontage

Om de plaatsingsdata vast te leggen, word je ten laatste 14 kalenderdagen voor afreis telefonisch gecontacteerd. In overleg met onze planningsdienst leggen we een geschikt tijdstip voor montage en demontage vast.

Meld je op de montagedag steeds een kwartier voor het afgesproken tijdstip op het aanmeldpunt (Grote Baan 61, Houthalen-Helchteren) aan. Neem zeker ook je betalingsafschrift, € 10,00 cash voor de schoonmaakwaarborg en een geldig identiteitsbewijs mee. Zorg indien nodig ook voor een propere wagen – zo kunnen onze montagespecialisten hun werk het best doen. Voor een laattijdige aankomst op de montagedag zijn we genoodzaakt een administratieve kost van € 10,00 aan te rekenen. Breng ons in elk geval zo snel mogelijk schriftelijk (info@bosthonsport.be) en telefonisch (011 52 66 18) op de hoogte.

Lever je het gehuurde product niet op de afgesproken demontagedag in, dan zijn we genoodzaakt een administratieve kost van € 125,00 aan te rekenen, vermeerderd met de huurprijs per dag. Ook in dit geval breng je ons zo snel mogelijk schriftelijk (info@bosthonsport.be) en telefonisch (011 52 66 18) op de hoogte.

Zowel de montage als de demontage gebeurt steeds en enkel door onze VCA-gekwalificeerde montagespecialisten. Ook al huur je dus enkel een dakdraagsysteem, toch is het niet toegelaten dit op eigen houtje van je wagen te verwijderen. Enkel zo kunnen we de veiligheid van alle producten in onze verhuurvloot garanderen. Beschik je zelf al over een dakkoffer en wens je de montage aan onze specialisten over te laten? Dan vragen we hiervoor € 10,00.

Lever je de dakkoffer proper – droog, zonder zand en zonder wegvuil of insecten – in, dan ontvang je het geld van de waarborg terug.

4. Rechten en plichten van de huurder

 • De huurder verklaart de materialen in goede staat te hebben ontvangen.
 • Een kopie van de identiteitskaart van de huurder is noodzakelijk.
 • Er wordt enkel bij twijfel en aan personen zonder geldig Europees identiteitsbewijs een waarborg gevraagd.
 • Bij het einde van de huur moet de huurder alle gehuurde materialen aan BOSTHON Sport terugbezorgen, en dat op datum en tijdstip zoals in de overeenkomst vermeld.
 • Het materiaal moet bij inlevering steeds in propere staat verkeren. Zoniet worden extra kosten aangerekend.
 • Elke handeling zonder toestemming van de verhuurder valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De eventuele kosten die uit deze handeling voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.
 • Diefstal, vandalisme en elke vorm van schade door foutief gebruik van het materiaal moet schriftelijk aan de verhuurder gemeld worden.
 • Tijdens de gehele huurperiode mag de huurder het ontleende materiaal niet verder uitlenen aan derden.
 • Tijdens de gehele huurperiode mogen de materialen in geen enkel geval zelf gedemonteerd of gemonteerd worden.
 • Wanneer de materialen niet tijdig worden aangeboden voor demontage worden er extra kosten aangerekend.

5. Rechten en plichten van de verhuurder

 • Wanneer de schade aan het materiaal wordt vastgesteld, behoudt BOSTHON Sport het recht een schadeloosstellingssom als vergoeding aan te wenden en – indien de schadeloosstellingssom onvoldoende is – het saldo bijkomend op de huurder te verhalen.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het niet correct naleven van de veiligheidsinstructies en gebruiksvoorwaarden eigen aan het gehuurde materiaal.

Eventuele geschillen worden door de rechtbanken van Hasselt beslecht.

6. Annuleringsverzekering en -voorwaarden

De annuleringsverzekering biedt een financiële bescherming voor onvoorziene gebeurtenissen die je afreis verhinderen. Daarnaast beschermt deze verzekering je ook wanneer je genoodzaakt bent de reis vroegtijdig stop te zetten of de afreisdatum te wijzigen.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering kost € 30,00. Het afsluiten van een annuleringsverzekering kan tot 1 maand voor de start van de huurperiode. Daarna is het afsluiten van een annuleringsverzekering niet meer mogelijk.

Kan je onverwachts niet op reis vertrekken, betaal je slechts de waarde van deze annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering dekt ofwel 100% van het huurbedrag (uitsluitend in de vorm van een tegoedbon die 2 jaar geldig blijft), ofwel 70% van het huurbedrag (wanneer je voor een terugbetaling kiest).

Let op – indien de voordelen van je kredietkaart een annuleringsverzekering omvatten en je de offerte met deze kredietkaart betaalde, vergelijk dan zeker de onderliggende voorwaarden – de gedekte risico's, de terugbetalingslimieten, het franchisebedrag, de gedekte prestaties, ...

Je kan in volgende gevallen een beroep doen op de afgesloten annuleringsverzekering.

 • Bij een reiswijziging – de datum van vertrek wordt uitgesteld, maar niet geannuleerd, en dat omwille van één van onderstaande redenen.
  • Bij ziekte, ongeval of overlijden van ...
   • de verzekerde,
   • de partner van de verzekerde,
   • verwanten van de verzekerde tot bepaalde graad
   • schoonfamilieleden van de verzekerde,
   • een persoon ten laste van de verzekerde, woonachtig op hetzelfde adres,
   • een eventuele officiële verloofde.
  • Medische oorzaken, zelfs bij vooraf bestaande ziekte(n) voor zover er op het ogenblik van de reservering geen bezwaar was om te reizen.
 • Wegens professionele redenen – opzeg van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, onvrijwillige werkloosheid, intrekking van het toegekende verlof, ...
 • Wanneer er materiële schade is aan je wagen en deze niet tijdig kan hersteld worden.
 • Wegens familiale omstandigheden – ontwrichting van het huwelijk, ontbinding van het samenlevingscontract, ...
 • Overboekingen of onbeschikbaarheid van het vakantieverblijf – hotel, B&B, appartement, ...
 • Pandemische of epidemische omstandigheden (COVID-19, ...), waarbij gezondheidsmaatregelen, reisadviezen, verplaatsingsbeperkingen, ... je af- of terugreis verhinderen.
 • Andere oorzaken – je aanwezigheid als getuige voor de rechtbank, herexamens, ...

De aangerekende kostprijs bij een annulering zonder annuleringsverzekering bedraagt steeds 100% van het gehele huurbedrag.

Raadpleeg hier alle annuleringsverzekeringsvoorwaarden.

7. Herroeping van de overeenkomst

Vanaf het ogenblik dat je de reservering schriftelijk bevestigt, vervalt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing, omdat deze wetgeving volgende situaties uitsluit.

 • De tijdelijk terbeschikkingstelling van artikelen zoals dakkoffers, dakdragers, skidragers, golfkoffers, fietsdragers, fietskoffers, daktenten, sneeuwkettingen, sneeuwsokken, ... en de respectieve accessoires door de verhuurdienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
 • Een dienstenovereenkomst waarvan tot uitvoering werd overgegaan en er sprake is van reeds geleverde financiële of administratieve inspanningen – dispatching, boekhouding, opvolging, verzekering, ... – en tevens met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de huurder, en mits de huurder heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft bevestigd.

8. Informatie

De huurder verklaart voldoende informatie en instructies te hebben ontvangen over de gehuurde materialen, de veiligheidsinstructievoorschriften en de restrisico's die eigen zijn aan transport van bagage in cargo (fietsen en golfmateriaal), lastendragers, fietsdragers met montage op het dak, trekhaak en kofferklep van het voertuig.

Leasingformules voor bedrijven

Bent u de eigenaar van een wagenpark? Beheert u een leasevloot? Wilt u uw werknemers een aantrekkelijke extra dienst kunnen leveren? Dan vindt u in BOSTHON Sport uw ideale partner. Maak kennis met onze leasingformules voor bedrijven.

Meer ruimte voor uw bagage?

Sneeuwzekere oplossingen

Onze bedrijfsinfo

Ondernemingsnummer – 0773.275.585

BTW-nummer – BTW BE 0773 275 585