Nieuws en promoties

We verkopen geen 'nee'!

We verkopen geen ‘nee’!

BeCommerce

Sinds 31 mei is de nieuwe Europese richtlijn betreffende de consumentenrechten van kracht in België. Daarmee wil de Europese Unie consumenten die elektronisch winkelen beter beschermen. En omdat wij bij BOSTHON Sport onze klanten op handen dragen, willen we hier zo openlijk mogelijk over communiceren.

Onder de nieuwe regels heeft u als consument 14 kalenderdagen bedenktijd om te beoordelen of u daadwerkelijk van de overeengekomen dienst wil gebruikmaken. U heeft binnen deze termijn het recht om de overeenkomst te herroepen, en dit zonder opgave van enige reden.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het herroepinsgformulier gebruiken. BOSTHON Sport zal u dan onverwijld op een duurzame gegevensdrager - per e-mail, bijvoorbeeld - een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht terug, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor deze terugbetaling zullen geen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

We verkopen en verhuren veel. Maar nee is daar echt niet bij.

Leasingformules voor bedrijven

Bent u de eigenaar van een wagenpark? Beheert u een leasevloot? Wilt u uw werknemers een aantrekkelijke extra dienst kunnen leveren? Dan vindt u in BOSTHON Sport uw ideale partner. Maak kennis met onze leasingformules voor bedrijven.

Meer ruimte voor uw bagage?

Sneeuwzekere oplossingen

Onze bedrijfsinfo

Ondernemingsnummer – 0773.275.585

BTW-nummer – BTW BE 0773 275 585